Fred Taikon ginel khatar é knišká ”Barnen på Tanto”

Kelderash

Inledande romsk text från den första serieboken om ”Barnen på Tanto /Tantoindianerna”  

Drobój tu! Me sim o Fred. Muřó anáv diné man 1945 kána getosájlo o dújto lumiáko

marimós. Kána símas cignó, bešélas muří família ánde jekh baró kher po Tanto ándo

Štockholmo. Maj anglál bešásas amé le Řom ánde céri thaj vurdoná.

Po Tanto sas trin kherá. Ánde duj kherá bešénas duj famílji, von nas Řom. Ándo baró

gálbeno kher bešélas jekh manušní kaj bušólas Eliasson. Voj bešélas péske bare šavésa le

Erikósa ánde godó kher. Ándo kavér maj cignó loló kher, bešénas duj phurořé, e Malin

thaj o Oskar. Me dikhávas len sar tísta phuré. O Oskar phirélas kiržénsa. Muřé dadés sas

les šov phral, štar ánda lénde múčisájle aménsa ándo Tanto. Sa muřé dadéske phral sas len

gláti ánde muřé berš. Maj palál múčisájle kavér řomané famílie pénge glaténsa po Tanto.

Uppläst av Fred Taikon