Om oss

MinoritetsNytt

Syfte är att ge ut nyheter och aktuell information på olika minoritetsspråk och svenska. Vi vill uppmärksamma kända profiler inom de olika minoritetsgrupperna där deras arbete bör uppmärksammas och synliggöras både för de olika minoritetsgrupperna och för samhället i stort. Det ska vara en resa mellan kulturerna och minoritetsspråken.

Nättidskriften MinoritetsNytt vänder sig till allmänheten med en samhällsmedveten blick, fokuset är att skriva om de senaste nyheterna, olika kulturartiklarna, boktips, filmtips, konst, aktuella och kritiska essä och bloggar.  Vi kommer att ta upp frågor om jämställdhet, hbtq-frågor, om normer men även normbrytande artiklar och reportage. Redaktionen kommer även att publicera olika matrecept från de fem nationella minoriteterna. Vi kommer att presentera minoriteternas rika kultur, tradition, konst, hantverk, kulturarv och hur den bevaras.