Fred Taikon

Foto: MinoritetsNytt

Den 29 november fick Fred Taikon ta emot medaljen  llis quorum meruere labores från statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfven skrev på sin Facebook-sida;

”Regeringen vill belöna Fred Taikons mångåriga arbete med att informera om det romska folkmordet under Förintelsen och för hans arbete med att uppmärksamma romsk kultur i Sverige. Freds arbete och expertis har varit mycket värdefullt för både regeringen och för Forum för levande historia som har regeringens uppdrag att informera om Förintelsen. En del av motiveringen till medaljen är hur Fred alltid har lyft fram kulturens betydelse. Genom grundandet av kulturföreningen É Romani Glinda har han ökat kunskapen om de romska språken och tillgängliggjort minoritetskultur i Sverige och Europa. Tack vare Fred har det dessutom blivit tradition att É Romani Glinda under Förintelsens minnesdag den 27 januari arrangerar en minnesstund med tal, musik och hågkomst, som jag är tacksam över att fått medverka i. Tack Fred för ditt viktiga arbete mot diskriminering och antiziganism och för romernas sak i samhället i dag”.