Förintelsens minnesdag 27 jan 2022

Foto: MinoritetsNytt

É Romani Glinda hade minnesstund i Hedvig Eleonora kyrka

Den 27 januari 1945 befriades fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau av Röda armén. Därför manifesterar man Förintelsens minnesdag, en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Minnesdagen är till för att vi aldrig ska glömma nazisternas offer och för att stödja alla de som kämpar mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.


É Romani Glinda sätter som vanligt fokus på romernas historia, ett av de två folk nazisterna ville utrota.
Romer och judar skulle inte ha någon plats i det Stortyska riket. Systematiskt utrotades de bägge grupperna.