Vems är du?

Foto: MinoritetsNytt

Under 2020 och 2022 arbetar Stadsmuseet i ett mindre projekt med att bredda, fördjupa och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och urfolket samers historiska och nutida närvaro och villkor i Stockholm, med särskilt fokus på kvinnor och unga. I projektet ingår även en digital insamling av berättelser. Utställningen ”Vems är du?”

Sebastian berättar att det är viktigt med utställningen att folk har rätt till sin identitet och sitt ursprung till MinoritetsNytt. – Det visar att vi samer har alltid bott här i trakterna och inte endast i Sápmi. Det är lite att återta idag sin historia. Samer har verkat i Stockholm och i mellan Sverige i alla tider. Det är därför det är viktigt med utställningen, sa Maritha. Exakt!! bryter Sebastian in -Vi finns idag i Stockholm! Vi ger oss aldrig! Vi finns!

I utställningen kan du ta del av erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, stolthet och upprymdhet, sorg och tystnad. Utställningen berättar också om den långa historia som de nationella minoriteterna har i Stockholm. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk. I utställningen möter man utifrån minoriteters berättelser, personliga föremål, ljudberättelser och nytagna fotografier av Johan Stigholt.

 

Berättelser