Att synliggöra samer utanför Sápmi

Eleonora Marsfjell född och uppvuxen i Jämtland, har rötter i Frostvikens sameby. Engagerar sig ideellt inom Amnesty Sápmi, där man arbetar med samiska rättighetsfrågor, samiska kvarlevor och föremål ska återlämnas till Sápmi, även att Sverige ska respektera urfolksrätten när det gäller skogsbruk, gruvor och vindkraftverk i Sápmi, rasism mot samer.

Nystartad förening

MinoritetsNytt har varit i kontakt med Eleonora och vi bestämde oss för ett digitalt möte, som är den populäraste mötesformen sedan pandemins framfart. Efter tekniskt strul ringde vi upp varandra. Hon förklarade att i vuxen ålder hade hon flyttat till Östergötland och saknade den samiska gemenskapen. Många samer har flyttat söderut eller växt upp här. När man flyttat söderut som jag och inte bor i Sápmi tycker jag att min samiska identitet är viktig, den är ju viktig vart man än bor såklart, men man känner att den måste förstärkas när man inte bor i Sápmi. Då är en samisk förening viktig, då får man gemenskap med andra samer, fortsätter Eleonora.

Madeleine Sáttoj Wedenberg, Eleonora Marsfjell och Martina Gonzales Larsson på Sametingets samråd i Luleå

Allt började med att se om det fanns ett intresse. Hon startade en Facebooksgrupp för att se hur många som bor utanför Sápmi och hur många som ville delta i gruppens aktiviteter. Forumet var öppen för alla såväl för de som bor i Sápmi och utanför Sápmi. Med en väldig snabb fart fick Facebooksgruppen många medlemmar. Det var då Eleonora bestämde sig att starta föreningen Sápmi i Östergötland.

Sápmi i Östergötland

-Vi har samarbete med många aktörer, vi har arrangerat författarkvällar, föreläsningar, samiska slöjdkvällar, även kurser för medlemmar i föreningen och har samverkan med biblioteken! berättar Eleonora.  Vi vill upplysa samhället om det samiska kulturarvet men samtidigt nå den samiska gruppen som har valt att bo utanför Sápmi för att känna en samhörighet och en tillhörighet.

Här kan ni läsa mer om deras fantastiska arbete Sápmi i Östergötland

Lena Nikolaisen, Ola Stinnerbom, barn Ida Stinnerbom, Eleonora Marsfjell, Jeanette Hedman Waara, Katarina Nägga, Madeleine Sáttoj Wedenberg, Sara Marsfjell