Södertörns högskolas regeringsuppdrag!

Välkommen till öppet samråd om Södertörns högskolas regeringsuppdrag!

Tid: Den 9 december kl. 15.00-18.00
Plats: Södertörns högskola sal MB503 eller via zoom

Södertörns högskola har två regeringsuppdrag som rör den romska minoriteten. Det gäller uppdraget stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråket romani chib och det uppdrag som i regleringsbrevet benämns som Lärarutbildning i minoritetsspråk.

Dagordning för mötet

– Prorektor Nils Ekedahl hälsar välkommen

– Mötet inleds av Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen

– Representanter från Södertörns högskola berättar om tidigare genomfört arbete.

– Moderatorn öppnar för frågor och förslag från deltagare i mötet.

Anmälan till mötet görs via detta formulär (länk) senast den 30 november och med information om du vill delta på plats eller digitalt. Om du väljer att delta digitalt via Zoom kommer länken för mötet att skickas en kort stund innan (9 december) till den mejladressen du anmäler i formuläret.


För frågor kontakta info.lararutbildning@sh.se.

Reseersättning eller arvode utgår inte.