Om oss

Nättidskriften MinoritetsNytt vänder sig till allmänheten med en samhällsmedveten blick, fokuset är att skriva om de senaste nyheterna, olika kulturartiklarna, boktips, filmtips, konst, aktuella och kritiska essä och bloggar. Vi revitaliserar minoritetsspråk, samiska (alla varieteter), meänkelie, jiddisch, romani chib (alla variteter) och svenska. Vi kommer att presentera minoriteternas rika kultur, tradition, konst, hantverk, kulturarv och hur den bevaras.

Kommittén

Anna Lindqvist, Maria Kedvall, Mikael Demetri